(Een briefwisseling)

Voorgelezen op 5 oktober

Berlijn, 24 september 1924.

Zeer geachte Heer Kraus!

In opdracht van de redactie van het wekelijks in Moskou verschijnende geïllustreerde blad ‘Krassnaja Niva’, het meest gelezen literaire tijd-
schrift dat wordt geredigeerd door Lunatsjarsky (Commissaris voor Volksvoorlichting) en Stekloff (redacteur van het dagblad ‘Isvestija’)
wenden wij ons tot u in de volgende kwestie.

‘Krassnaja Niva’ heeft ter gelegenheid van de verjaardag van de Oktoberrevolutie een enquête georganiseerd onder de meest vooraanstaande persoonlijkheden op het gebied van kunst en literatuur, om langs deze weg vast te stellen wat de Russische Oktoberrevolutie van 1917 heeft betekend voor de wereldcultuur. De vraag is:

Van welke aard zijn volgens u de uitwerkingen en gevolgen van de Russische revolutie van 1917 voor de wereldcultuur?

Wij veroorloven ons u beleefd te vragen aan deze enquête te willen deelnemen en uw gewaardeerd antwoord – tien tot twintig regels druks
– zo mogelijk met uw foto en handtekening, die gelijktijdig worden gepubliceerd, uiterlijk 10 oktober naar ons kantoor te zenden.

Terwijl wij u bij voorbaat hartelijk danken, hopen wij zeer spoedig in het bezit van uw gewaardeerd antwoord te zijn en tekenen

img885

met de meeste hoogachting

 

Vertegenwoordiger van ‘Isvestija’ en
‘Krassnaja Niva’

J. Gakin

Wenen, 4 oktober 1924.

 

Zeer geachte Heer Gakin!

De uitwerkingen en gevolgen van de Russische revolutie voor de we­reldcultuur bestaan naar mijn mening daarin, dat de meest vooraan­staande vertegenwoordigers op het gebied van kunst en literatuur door de vertegenwoordigers van de Russische revolutie worden uitgenodigd, in tien tot twintig regels druks, zo mogelijk met hun foto en handteke­ning die gelijktijdig worden gepubliceerd, dus geheel in de geest van de vóórrevolutionaire journalistiek, hun opvatting omtrent de uitwerkin­gen en gevolgen van de Russische revolutie voor de wereldcultuur pu­bliek te maken, wat zich soms inderdaad in de voorgeschreven tien tot twintig regels druks laat verwezenlijken.

Met de meeste hoogachting
Karl Kraus