Iemand leest een boek getiteld: ‘Vechten voor een leven.’ En als het uit is, is het boek bedroefd.
Leen mij uit!
Leen mij uit!
Dit gebeurt.
Het boek belandt in Huize Avondrood, waar nachtzusters het lezen. En daarna gaat het naar een bijna blinde dame op zaal 3.
De dame leest met een vergrootglas. Vrolijke verwarring bij het lettervolkje. Be your own star! De letters mogen éen voor éen naar voren komen, ze worden uit hun keurslijfjes getild en even op het podium gezet.
De dame leest op fluistertoon, de woorden hangen aan haar lippen…
De jonge en succesvolle chirurg die door ambities wordt verteerd ziet eigen haast vergeten idealen weerspiegeld in het zuivere profiel van het verpleegstertje. Toch gaat hij elke week dineren met de rijke en vileine weduwe.
Het boek is bijna uit. De rijke weduwe rijdt op een avond in haar witte Porsche. Ze is een beetje aangeschoten en de Porsche vliegt uit de bocht. De chirurg moet samen met het zuivere profiel haar leven redden.
Zij reikt de tangen en de messen aan. Hij snijdt.
Midden in de operatie sterft de oude dame.
Het boek is zeer bedroefd.