Ik ben in Biel, Kanton Bern geboren, waar ik het progymnasium bezocht, dat ik op mijn veertiende verliet. De leertijd op de kantonale bank in genoemde stad nam drie jaar in beslag. Tot mijn dertigste bleef ik als kantoorbediende in diverse handelsinstellingen werkzaam, waarna ik in Berlijn serieus een schrijversloopbaan begon doordat ik boeken schreef die door een uitgever voor publicatie werden aangenomen, die mij voorschotten betaalde teneinde door te gaan met literaire werkzaamheden. In Berlijn bleef ik zo lang tot ik begon in te zien dat het voor mij wellicht van voordeel zou kunnen zijn naar Zwitserland, dat wil zeggen naar Biel terug te keren, waar ik aangename ervaringen met wandelen opdeed door bijwijlen van dit soort leven zo po√ętisch mogelijk verslag uit te brengen. Sinds ongeveer zeven jaar bewoon ik Bern. Ik ben niet erg in de stemming, mij schrijvend te uiten, meende echter aan de wens van de inrichtingsleiding, een levensloop te schrijven, gehoor te moeten geven, wat ik bij dezen doe.
(1929)

* In 1929 werd Walser op verzoek van zijn zuster in de inrichting Waldau opgenomen. Toen hij vier jaar later tegen zijn zin naar een andere inrichting in Zwitserland werd overgeplaatst, hield hij op met schrijven en zou dat tot zijn dood in 1956 volhouden.