waamemingsoperatie

173. bewegen als operatie
Een beweger die dit naar dat beweegt
voert een bewegingsoperatie dit-naar-dat uit.

De beweger exerceert eerst in zijn gedachten een plan
vervolgens onderneemt hij daadwerkelijk aktie
en tenslotte boekt hij een zeker resultaat.

Plan, aktie en resultaat markeren drie stadia (toestanden)
van de bewegingsoperatie dit-naar-dat:
de toestand van het voorbereidende bewegen –
de toestand van het feitelijke bewegen
en de toestand van het voltooide bewegen.

174. waarnemen als operatie
Een waarnemer die een bewegingsgebeuren waarneemt
dient de bewegingsoperatie dit-naar-dat
van toestand tot toestand te volgen.
(Hij dient gelijke tred te houden met de toestand
van het ‘plan’, van de ‘aktie’ en van het ‘resultaat’.)

Per toestand stelt de waarnemer zijn positie bij.
Hij verandert zijn instelling.
(Hij verandert per toestand zijn belang én belangstelling,)

Dit volgen van een bewegingsoperatie
is op zich een operatie.
Een waarnemingsoperatie!