eerste strofeeerste regel
eerste strofetweede regel
eerste strofederde regel
eerste strofevierde regel
 
tweede strofeeerste regel
tweede strofetweede regel
tweede strofederde regel
tweede strofevierde regel
 
derde strofeeerste regel
derde strofetweede regel
derde strofederde regel
 
vierde strofeeerste regel
vierde strofetweede regel
vierde strofederde regel