Verantwoording

Willem Frederik Hermans Fragment uit ‘Een engelbewaarder’ (Herinneringen van)

Fokke Sierksma Met sympathie en respect

Hella S. Haasse Doodijs en hemelsteen (op het spoor van een woeste wandeling)

Wam de Moor ‘Een vaag ravijn van bont’ (een oriëntatie in de poëzie van W.F. Hermans)

Rein Bloem Een landingspoging

Oey Tjeng Sit Tekeningen uit: Mijn natuurkundig laboratorium

J.J. Oversteegen Terugblik. Voor Estelle en Cola Debrot

Donald Betlem Kijkjes in een sadistische mikro-kosmos

J.H.A. Fontijn Zuster en superego

Ad Zuiderent De berg, de olifant en de muis. Een nieuw schema voor De God Denkbaar Denkbaar God

 

Bibliografie van de werken van Willem Frederik Hermans