De redactie  Bij dit nummer

Viktor Sjklovski (vert. Madeleine Mes) Herinneringen aan Joeri Olesja

Joeri Olesja (vert. Madeleine Mes) Afscheidsboek

Hans W. Bakx  Schrijven en schrijven is twee

Arthur Langeveld  Over Joeri Olesja

Aleksandr Tysjler (vert. Madeleine Mes) In plaats van een portret

Redactie  Verantwoording