Bij dit nummer

Cyrille Offermans  Een scheiding ongedaan maken: Over Alexander Kluge

Alexander Kluge (vert. Cyrille Offermans) Filmverhalen

Alexander Kluge (vert. Cyrille Offermans) De openingen die de duivel laat

Alexander Kluge (vert. Cyrille Offermans) Afscheid van het circus

Alexander Kluge (vert. Cyrille Offermans) Eilanden op leven en dood

Jacq Vogelaar  Het raadsel Wolfgang Koeppen

Wolfgang Koeppen (vert. Jacq Vogelaar) Verhalen en romanfragmenten:

Een stoker maakt amok

Vissen voor fans en sadisten

Landing in Eden

Omwegen naar het doel

Een wonderlijk verhaal

Het huis aan de Costa Brava

Briefwisseling met Siegfried Unseld

Angst

De gevangenschap

De uitstraling van gewelddadigheid

Morgenrood

Een begin een einde

Zwart water

J. Pierpont Morgan, de naam en de kleine meisjes

Ik over mij