Redactie  Ter inleiding bij dit nummer

Danilo Kiš (vert. Radovan Lučić & Guido Snel) Leven, literatuur

Danilo Kiš (vert. Lela Zečković) Nacht en nevel, een televisiespel

Lela Zečković  Een plaats voor de twijfel, een gesprek met Danilo Kiš

Danilo Kiš (inl. & vert. Jacq Vogelaar) Over nationalisme of het hartekoekje

Danilo Kiš (vert. Jacq Vogelaar) Parabasis – judaïsme, Borges, obsessies

Danilo Kiš (vert. Jacq Vogelaar) Homo poeticus ondanks alles

Danilo Kiš (vert. Jacq Vogelaar) Enkele aantekeningen bij de stijloefeningen en de vertaling ervan in het Servo-Kroatisch

Danilo Kiš (vert. Radovan Lučić & Guido Snel)  Een Amerikaanse vertelling

Danilo Kiš (vert. Reina Dokter)  De apatride / De man zonder vaderland

Mirjana  Miočinovič   Commentaar bij het verhaal De apatride en een poging tot reconstructie

Danilo Kiš  (vert. Reina Dokter)  De apatride, variant

Mirko Kovač (vert. Jacq Vogelaar)  Necrologie

Danilo Kiš (vert. Radovan Lučić & Guido Snel)  The magical place

Jacq Vogelaar  Zoon schrijft vader