Redactie  Ter inleiding bij dit nummer

Danilo Kiš (vert. Radovan Lučić & Guido Snel) Leven, literatuur

Danilo Kiš (vert. Lela Zečković) Nacht en nevel, een televisiespel

Lela Zečković  Een plaats voor de twijfel, een gesprek met Danilo Kiš

Danilo Kiš (inl. & vert. Jacq Vogelaar) Over nationalisme of het hartekoekje

Danilo Kiš (vert. Jacq Vogelaar) Parabasis – judaïsme, Borges, obsessies

Danilo Kiš (vert. Jacq Vogelaar) Homo poeticus ondanks alles

Danilo Kiš (vert. Jacq Vogelaar) Enkele aantekeningen bij de Stijl-oefe-ningen en de vertaling ervan in het Servo-Kroatisch

Danilo Kiš (vert. Radovan Lučić & Guido Snel)  Een Amerikaanse vertelling

Danilo Kiš (vert. Reina Dokter)  De apatride / De man zonder vaderland

Mirjana  Miočinovič   Commentaar bij het verhaal De apatride

Danilo Kiš  (vert. Reina Dokter)  De apatride, variant

Mirko Kovač (vert. Jacq Vogelaar)  Necrologie

Danilo Kiš (vert. Radovan Lučić & Guido Snel)  The magical place

Jacq Vogelaar  Zoon schrijft vader