In de rondslingerende vervangbaarheid
van onze levens spartelt weerstrevend de zucht
naar cartografie, die is als beestenlucht en sporen
in de chip van het beest, als waterloop en padvergrendeling, jawel
maar wij zijn geen apparaten meer wij zijn maar
software in de wind van het geheugen, ach weetjuh

een nieuwe hoogtelijn lastert oude schalen
maar geen bevinding geeft hoe hoog we zijn want
de breedte is het die ons scheidt in fijnmazigheid
geurloos en de weg kwijt en tevreden in het eigen uur
en houdt het spel met de straatnaam waar ik woon
mij in verbeelding wonderbaarlijk in de buurt.

*17e-eeuwse kaartenmaker