De geschriften uit die tijd

bestaan uit een uitgebreide studie

van hulpstukken, zo nauwkeurig

dat wij in staat waren ze na te bouwen

 

Ze deden ons nergens aan denken

ze leken op niets dat wij kenden

wij waren genoodzaakt

er nieuwe termen voor te bedenken

 

Vooral ‘s avonds wanneer de zon

net onder de kim verdwenen was

meenden sommigen (waaronder ik)

Een onderling verband te ontdekken

 

Alsof het om aanwijzingen ging

een of andere handleiding voor een verdwenen machine

te rekonstrueren als wij maar eenmaal

over de juiste kombinatie beschikten

 

Jarenlang heb ik de geschriften bestudeerd

alsof zij een kode vormden

(wat dat betreft was hun dwaalspoor perfekt)

nu weet ik beter en minder

 

Zij tekenden uit heimwee en met

een slecht geheugen fragmenten op

van wat zij links en rechts opvingen

van de lippen van vergeetachtige gekken

 

Ook zij leden aan de waanvoorstelling

dat de wereld meer was dan de blauwdruk

van hun denken, meer dan fragmenten

 

De hulpstukken zijn op zich bewonderenswaardig

uitvoering, materiaal, afwerking

technisch moeten zij meesters zijn geweest

hun schrijvers bedreven in het detail

 

Hun geschriften in een stijl die

geen tegenspraak duldde geen

twijfel leek te kennen met een hartstocht

die soms aan liefde deed denken

 

Niets lieten zij na dan

een beschrijving van hulpstukken

jarenlang heb ik die bestudeerd

en mijn slotsom betekent tevens mijn einde

 

Vandaag bied ik mijn ontslag aan

de geschiedenisboeken dienen gewijzigd

er is geen boodschap zij drukten niets uit

zij lieten niets na dan hulpstukken.