Een ouderwetse konstruktie –

aangedreven door vuur en lucht

de afzonderlijke delen zo vernuftig

verbonden dat het water,

het diepe water daar beneden,

ver onder al het zichtbare,

zich op de een of andere manier

in beweging laat brengen.

 

Hij heet ook luchtmachine,

men kan er mee opstijgen,

of liever één enkele keer,

aangezien de vuurlucht, het hete materiaal,

langzaam afkoelt en verdampt,

terwijl de machine vanaf een bepaald punt,

opstijgt naar gene hoogten

 

waar de komende winters worden gemaakt.

En van daar bestaat geen weg terug.

Zijn werking door middel van vuur en lucht

maakt het mogelijk gedurende korte perioden

dagen uit het verre verleden te herhalen:

zomers voorafgaand aan jouw naam en jouw onrust.

Hij werkt langzaam en met doffe geluiden.

 

– Gedoogt deze machine dat je ziet?

Deze konstruktie staat niet toe dat je iets ziet.

 

naar Lars Gustafsson: De machines
naar Lars Gustafsson: De machines. Een zelfonderzoek