De macht van het getal

 

Bij dit nummer

Piet Meeuse  De vertelling van het getal  

DOSSIER: Augustinus, fragment uit ‘De dialoog van Augustinus en Orosius’; John Donne, De rekensom; Novalis, Notities; Dostojewski; 2×2 = 4; Multatuli, fragment uit ‘Miljoenenstudiën’; Gottlob Frege, fragment uit ‘De grondslagen der aritmetica’; Bertrand Russell, Het bewijs dat 1 + 1 = 2; Alfred Jarry, Over de oppervlakte van God; Daniil Charms, Brief aan Claudia Vasiljevna; Paul Valéry, notities over tellen, getallen en wiskunde; Velimir Chlebnikov, De getallen; Oswald Spengler, fragment uit ‘Der Untergang des Abendlandes’;Witold Gombrowicz, fragmenten uit ‘Dagboek 1953-1969’; Jan Hanlo, Een verstandige vader; Charles Seife, Blind Dates

Vasko Popa   Vergeetachtig getal  

Navid Kermani   Over het Ene 

Gerrit Krol   De kunst van het tellen

Selma Schepel   De goden hebben hun getal  

Dirk van Dalen   Macht en onmacht van het getal  

K. Michel  De eerste ei variaties  

F. van Dixhoorn  Dan op de zeevaartschool

Saskia J. Stuiveling   Getallen als taal, de taal van getallen in de politiek  

Willem van Toorn   Meeste stemmen gelden   

Matthijs van Boxsel   De wijze sommen van Nasreddin

Ernst Jünger   Getallen en goden

Riemer Reinsma   In het honderd lopen, duizend angsten uitstaan 

Tom Petsinis   Het laatste priemgetal  

Balavat   Over de grenzen van het getal en de ‘rest’-wiskunde   

Battus   Vertellers tellen niet ver. André Gide en Harry Mulisch

Martin de Haan   Een moderne Pythagoras: Raymond Queneau en het Getal

Queneau    7 gedichten 

Frans Kingma   De macht van e  

Hans Ree   Borges’ wiskunde   

Over de medewerkers