Redactie Bij dit nummer

Martin Reints  Hè?

Johanneke van Slooten  In gesprek met landschapsarchitect Kees Hund. Ontwerpen naar de plek in je jeugd

Willem van Toorn  De betekenis van de plek

Marc Augé (vert. Piet Meeuse) Vrijplaatsen

Theo Baart  Vier foto’s

Rutger Kopland  Gedicht

Marjoleine de Vos  Wat wil je eigenlijk van een landschap

Joke van Leeuwen  Een plek

Willem van Toorn  Aantekeningen van het platteland

Ineke Holzhaus  Gedichten

Herta Müller (vert. Jacq Vogelaar) Hoe kom je door het sleutelgat

Martin de Haan  Zichtbare wereld

Matthew Rose (vert. Hans Kloos) Luchthavenziekte

Peter Weber (vert. Paul Beers) Stationsproza

Alfred Schaffer  Room BB 14, Upper Campus

Tijs Goldschmidt  Dit woord heeft zeven letters: nowhere

Kees Nieuwenhuijzen  Klep

René Puthaar  Hier buiten, op aarde

Gaston Bachelard (vert. Piet Meeuse) Het nest

Walter van der Kooi  Huisjes en huizen

Patricia de Groot  Ramptoerists plkgbrk

Hans Tentije  Gedicht

Stefan Hertmans  Jupiters berg

Karl Schlögel (vert. Jacq Vogelaar) Briefwisseling tussen twee hoeken van een kamer

Jacq Vogelaar t.a.p. Een causerie

Piet Meeuse  De gebruiker gebruikt

Dirk van Weelden  Een beter dier

Arjen Mulder  Single, single, repeat

Bernlef  Tegen het vergeten; kroniek over vertaalde poëzie (1)
2 Wallace Stevens, João Cabral de Melo Neto en Roberto Juarroz: drie doordachte dichters
3 João Cabral de Melo Neto
4 Roberto Juarroz

 

Anneke Brassinga  Leeskroniek 3: Bloedneus, oorvijg, kweepeer