Redactie Bij dit nummer

Jacq Vogelaar  Persoonsvormen van een papieren dictator

Augusto Roa Bastos (vert. M. Vanderzee) Ik de Allerhoogste (fragmenten)

Ilse Logie  Een schoolvoorbeeld van een dictator-roman, Het feest van de bok van Vargas Llosa

Miroslav Krleža (vert. Guido Snel) Banket in Blitwa (fragment)

Guido Snel  Korte biografie van Arkan

Wolfgang Sofsky (vert. Jacq Vogelaar) Orde en geweld

Manfred Hortmanshoff (vert. Willem van Toorn) Polis turannos. De verwording van een democratie door Thukydides

Manfred Hortmanshoff (vert. Willem van Toorn) De achterkant van het hakenkruis

Ineke Holzhaus  Over Margherita Sarfatti en Musolini

Jannetje Koelewijn  De Nederlandse zakenman is geen tiran

Charles Simic (vert. Peter Nijmeijer) Babyfoto’s van beroemde dictators

Willem van Toorn  Aan de lateren

Giorgio Manganelli (vert. Wilfred Oranje) Vraaggesprekken met Toetanchamon

Arjen Mulder  De archaïsche erfenis (Mozes)

Erik van Ree  Nieuwjaarsdag 1953, ‘s ochtends vijf uur

Piet Meeuse  Testament van een tycoon

Maarten Asscher  Gelukwens bij een benoeming

Graa Boomsma  Porcus delictus

Wim Hofman  Over onze oppassers

Tomas Lieske  De pornograaf

Anneke Brassinga  De narit spreekt

Jacq Vogelaar  Schoon schip

Jan Baeke  Gedichten