Bij dit nummer

Cyrille Offermans  Diderot – een beminnelijk dwarsligger

Denis Diderot (vert. Martin de Haan) Jacques de fatalist en zijn meester

Anneke Brassinga  Brief aan Sophus

Marjoleine de Vos  Diderots brieven aan Sophie Volland

Denis Diderot (vert. Martin de Haan) Dit is geen grap

Dominique Garât (vert. Clemens Arts) Portret van Denis Diderot

Martin de Haan  Bij ‘Treurdicht op mijn oude kamerjas’

Denis Diderot (vert. Martin de Haan) Treurdicht op mijn oude kamerjas

Sjef Houppermans  De neef van Rameau

Denis Diderot (vert. Anneke Brassinga) ‘Salon’ van 1767

S. Dresden  Rondom een paradox

J.J. Peereboom  De wereldverbeteraar en de groepsreis

Denis Diderot (vert. Piet Meeuse) Lied, het Franse

Margriet de Moor  Lied, het Amsterdamse

Alfred Brendel (vert. Atte Jongstra) Gedichten

Dirk van Weelden  Expeditie naar de Mutó

Jan van Heemst  In parlando, over Gaston Bachelard

Gaston Bachelard (vert. Jacq Vogelaar)  Laden, kisten en kasten

Jacq Vogelaar  Taats ondergronds