Redactie Bij dit nummer

Zalmen Gradowski (vert. Jacq Vogelaar) Aan de vinder-lezer

Wolgang Sofsky (vert. Jacq Vogelaar) De doodsfabriek

Jacq Vogelaar  Uit de as

1 Berichten uit Auschwitz-Birkenau: presentatie

2 Vier onmogelijke foto’s

3 Uit een kroniek van Zalmen Lewental

4 Acht manuscripten: groepsportret met onbekende grootheid

5 Bij een verzamelbundel Auschwitz

6 Aantekeningen van Lejb Langfus

7 De achterkant van de maan: over Zalmen Gradowski

Michel Borwicz (vert. Piet Meeuse) Bijna archeologische methoden

Jacq Vogelaar  ‘Iedereen schreef’: kronieken uit Warschau en Lodz

Jozef Zelkowicz (vert. Piet Meeuse) Schetsen van het leven in het getto van Lodz

Michel Borwicz (vert. Piet Meeuse) Teksten van terdoodveroordeelden (1939-1945)

 

Varlam Sjalamov (vert. Marja Wiebes) Drie verhalen

Richtje Reinsma  Sjalamov herlezen

Cyrille Offermans  Sjalamovs trouw aan de kampervaring

Jan de Roder  Als je het opschrijft kun je het vergeten?

Graa Boomsma   Twee schopkunstenaars