Bij dit nummer

Piet Meeuse  Met de beelden mee bewegen. De verbeelding volgens Bachelard

Gaston Bachelard (vertaling Piet Meeuse) Verbeelding en materie. Voorwoord bij Het water en de dromen

Gaston Bachelard (vertaling Piet Meeuse) Verbeelding en beweeglijkheid. Voorwoord bij De lucht en de mijmeringen

Gaston Bachelard (vertaling Piet Meeuse) Vliegdroom

Jacq Vogelaar  Bij Poëtica van de ruimte, het boek

Gaston Bachelard (vertaling Jacq Vogelaar) Laden, kisten, kasten

Gaston Bachelard (vertaling Piet Meeuse) Het nest

Gaston Bachelard (vertaling Jacq Vogelaar) De miniatuur

Jacq Vogelaar  Filosoof van het adjectief, bij ‘De miniatuur’

Gaston Bachelard (vertaling Jacq Vogelaar) Voorwoord bij Psychoanalyse van het vuur

Nicolaas Matsier  Bij De vlam van een kaars

Gaston Bachelard (vertaling Nicolaas Matsier) De vlam van een kaars (voorwoord):

Hoofdstuk 1: Het verleden van de kaarsen

Hoofdstuk 2: De eenzaamheid van de mijmeraar van de kaars

Hoofdstuk 3: De verticaliteit van de vlammen

Hoofdstuk 4: De poëtische beelden van de vlam in het plantaardige leven

Hoofdstuk 5: Het licht van de lamp

Epiloog: Mijn lamp en mijn witte papier

Redactie  Bibliografie Bachelard