Les 1: Het geluk is niet compleet zonder koningin

Ze kent de draaibewegingen van energie
eindigend op deelbaar, de gevolgen van de nul
in de ruimte. Er ligt een program op haar schoot,
ze wacht de opening: ‘ik ben een geduldig hoofd’.

Les 2: Het geluk is niet compleet zonder breuken

Op een getekende vlakte waar de leerlingen graag spelen
groeit haar rijk: een grensgeval, geen gebouw.
De uitgangspunten zijn lekker concreet:
wegwijzers worden handlangers.
Ze naderen het punt waarop een leerling het hoofd draagt.
Nu komt de koningin in actie: ‘Ja goede beesten,
iedereen is bezig met zijn nu,
zelfs mijn koning kan weer klimmen.’

Les 3: Een spelletje produceert een tijdsschaal, een eiland

Les 4: De groeivorm is geen stelsel maar regel

Een klein geschrokken dier verdwijnt onder de kast,
wie het terug wil zien keert zelf niet terug.
Voor het feit dat de kast zich verplaatst in de ruimte
vinden ze nergens verklaringen.
‘Conclusies,’ zegt de koningin, ‘zijn als mensen:
de feiten zijn ze altijd voor.’

Les 5: Zich verzetten tegen het verdwijnen beangstigt

Les 6: Waar geen deelt zijn geen kruimels

Les 7: Een einde herinnert aan een vorig

Les 8: De wonderlijkste privileges beginnen met een rangorde