Bij Raster 36

Douwe Draaisma  De mechanica van het geheugen

Sigmund Freud (vert. Wilfred Oranje) Notitie over het ‘toverblok’

K. Schippers  Beroepsgeheim

Paul de Wispelaere  Het pleintje in St.-Benoît

J. Bernlef  Montage en geheugen. Een gesprek met Johan van der Keuken

Maarten van Buuren  De verloren tijd. Proust en het geheugen

Elmer Schönberger  Het ene oor in

Bernlef  Twee heren zonder verleden. Over Stan Laurel en Oliver Hardy

Ivo Michiels  Ik herinner mij meer dan ik mij herinner

Julio Cortázar (vert. Barber van de Pol)Over de manier om van Athene naar Kaap Soenion te gaan

Roland Barthes (vert. Wim Notenboom) Overweging

Willem Frijhoff  De pest van Barcelona of De werking van het collectief geheugen

Alessandro Portelli (vert. Paul Syrier) De bijzondere eigenschappen van oral history

Selma Leijdesdorff  Nostalgie als droom en werkelijkheid

Pieter de Meijer  De moderne historicus als literair verteller

Anthony Mertens  Het verdwijnen aan de oppervlakte

Hans Tentije  Rituele beelden. Over het kijken bij Luis Buñuel en René Magritte