Dit nummer heeft het centrumvliedende ‘Europa’ tot uitgangspunt. Toen Hans Magnus Enzensberger zijn Ach Europa! publiceerde (1987) stond de Muur nog; bij het ter perse gaan van deze Raster beginnen de zogenaamde binnengrenzen aan hun laatste jaar.

Ach Europa! bevat portretten van zeven min of meer perifere delen van Europa: Noorwegen, Zweden, Polen, Hongarije, Italië, Spanje, Portugal. Het leek de reclactie van Raster een aardig idee om in al deze landen auteurs aan te zoeken voor een reactie op Enzensbergers beeld van hun land. Dat is voor vijf ervan gelukt – en voor Polen en Spanje mislukt. Sczypiorski bij voorbeeld zegde toe maar kwam niet af.

Naast die reacties is er een aantal vertaalde essays over ‘Europa’ opgenomen van onder meer Danilo Kiš, Peter Sloterdijk en George Steiner. Voorts bijdragen van Jan Blokker, Cyrille Offermans, Willem van Toorn, Nicolaas Matsier.

Tot slot is er een – door het nummer heen gevlochten – hommage aan Hans Faverey, van wie een aantal gedichten in Franse, Engelse, Russische, Spaanse en Italiaanse vertalingen gepubliceerd wordt, naast het origineel. Ze zijn voor een deel gemaakt tijdens het vertaalproject van Poetry International 1990, en voor een deel afkomstig uit in Frankrijk en Engeland te verschijnen vertaalde bundels.