Bernlef  Een verzamelaar zonder verzameling

Lawrence Raab (vert. Bernlef) Een verzamelaar van koud weer

Hannelies Taschau (vert. Elly Schippers) Mijn lichaam waarschuwt mij voor elk woord

Giorgio Manganelli (vert. Pietha de Voogd) Onconclusie

Gerhard Amanshauser (vert. Hans W. Bakx) Aantekeningen bij een klankgedicht

Cyrille Offermans  Antisystematiek. Over recent Nederlandstalig proza

Hella S. Haasse  Het beeld in de spiegel II

Koba Swart  De tijd van het voorspel

A.X. Otters  Cyclus voor het verborgen hert

W.J. van Wouten  Een morgue voor poëzie

Leendert Witvliet  Gedichten

Emilio Tadini  Het oog van de schilderkunst

Michel Foucault (vert. Kees Vollemans & Jacq Vogelaar) Waarheid en macht

Michel Foucault & Gilles Deleuze (vert. Kees Vollemans & Jacq Vogelaar) Gesprek over intellektuelen en de macht

Christine Buci-Glucksmann (vert. Jacq Vogelaar)  De opvattingen van Gramsci over het intellektuelen-vraagstuk

○ Terras

August Hans den Boef  Ander Proza-pessimisme, utopisme?

Cyrille Offermans  Pessimisme als banvloek

Pieter de Meijer  Een uur in de kerk met Henk Broekhuis