Claude Simon (vert. Anton van der Niet) Blinde Orion – Voorwoord

Alain Porson & Jean Paul Goux (vert. Anton van der Niet) In gesprek met Claude Simon

Claude Simon (vert. Anton van der Niet) Aanschouwelijk onderwijs

H.C. ten Berge  Bij de zestigste verjaardag van Bert Schierbeek

Lucebert  Portretschets en Handwijzers voor Schierbeeklezers

Aldert Walrecht ‘’t is een tik tegen de lucht’

Bert Schierbeek  Betrekkingen (fragment)

Bert Schierbeek  Ochtendgrauen (1949)

Cyrille Offermans  Van alle maken is doodmaken wel het volmaaktste

H.C. ten Berge  Bij de gedichten van Peter Blue Cloud

Peter Blue Cloud (vert. J. Kaspersma) Beer

Peter Blue Cloud (vert. J. Kaspersma) Wolf

Leo Pleysier  Turnhout 1860: Onderschriften en Beschrijvingen

Bernlef  Stilleven (naar Alberto Giacometti)

Bernlef  Slakkengang

Pieter de Meijer  Van Dijk en het literatuuronderwijs

Jaap Tempelman  De medezeggenschap van de wetenschapper

Bernlef  Het schoolboek heeft de waarheid in pacht. Een gesprek met Gerrit Kouwenaar

Anthony Mertens & Jacq Vogelaar  Ideologie en Literatuur-onderwijs

E. Balibar & P. Macherey  Literaire effekten van het onderwijs

○ Terras

Clifford Geertz Jr.  Een brief

Bernlef  Het automatisme van Poetry International

H.C. ten Berge  Notities bij een bloemlezing