Breyten Breytenbach & André Brink  Een riskante briefwisseling:
Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Adriaan van Dis
Brief I: Breyten Breytenbach aan André Brink
Brief II: Breyten Breytenbach aan André Brink
Brief III: André Brink aan Breyten Breytenbach

Hans Tentije  Wat ze zei

Bernlef  Zes gedichten

Pieter de Meijer  Opmerkingen bij het thema van dit nummer

Viktor Sjklovskij (vert. Sophie Levie) Een parodie van de roman: Sterne’s ‘Tristram Shandy’

Laurence Sterne (vert. Heleen ten Holt) Tristram Shandy, boek IV, hoofdstuk 9-14

Jan van Luxemburg  Literatuurwetenschap in Nederland

B.F. Scholz  (vert. Sophie Levie)  ‘Rezeptionsästhetik’ als normatieve literatuurwetenschap?

Mojmir Grygar  Een nieuw vak: vergelijkende semiotiek der kunsten

Han Verhoeff  De komedies van Corneille: genre-problematiek in het licht van de psychoanalyse

Peter Nijmeijer  De engelse poëzie en haar grensbepalingen

Roy Fisher (vert. Peter Nijmeijer) Vier gedichten

Geoffrey Hill (vert. Peter Nijmeijer) Vier gedichten

Tom Raworth (vert. Peter Nijmeijer) Vijf gedichten

Charles Tomlinson (vert. Peter Nijmeijer) Zeven gedichten