Bij dit nummer

Piet Meeuse  Het territorium van het Allesdier

Roberto Calasso (vert. E. van der Pluijm) De angst voor fabels

Samuel IJsseling  Mythe, metamorfose en filosofie

Willem van Toorn  Gulliver

Jet Bakels  Mens wordt dier; weerwolven en tijger-mensen

Piet Meeuse  De droom van kunstmatig leven

H.H. ter Balkt  Anti-cantos

Willem de Blécourt  Metamorfosen of metaforen?

Willem van Toorn  Een innerlijke metamorfose

Jórgos Seféris (vert. Marjoleine de Vos) De terugkeer van de geëmigreerde

Patricia de Groot  De specimens

Richard Buxton (vert. Ko Kooman) Metamorfose en religie bij de Oude Grieken

Joke van Leeuwen  Ontpopping

Wim Hofman  Klein uurtje van Kerstmis

Gust Gils  Maar daarom niet getreurd

Erik Lindner  De zon en de zee

Hans Erich Nossack (vert. Jacq Vogelaar) Teksten

Johanneke van Slooten  A love supreme

Henri Michaux (vert. Piet Meeuse) Van beton

Henri Michaux (vert. Piet Meeuse) Nog meer veranderingen

Henri Michaux (vert. Piet Meeuse) Gong

Jacq Vogelaar  Valt op Taats staat te maken?

Margriet Heymans  Strip

H.C. ten Berge  Twee gedichten

Frans Kuipers  Antje’s lied

Samoeïl Loerjee (vert. Kees Verheul) God en Brodski

Silvia Marijnissen  Over Hsia Yü

Hsia Yü (vert. Silvia Marijnissen) Gedichten

Anne Vegter  Niet Autis