H.C. ten Berge  Neuriën op Nipissak

J. Ritzerfeld  Een mooie zondagmiddag in Fiesch

Rudy Koopmans  Het aktuele muziektheater

Willem Breuker  Oltre Tomba

Misha Mengelberg  Hé Hé Hé, Waar is de marechaussee

Leo Cuypers  De Johhny Rep Suite

Louis Ferron  In één klap door drie bodems tegelijk

Louis Andriessen  Enige opmerkingen over muziektheater naar aanleiding van ‘Mattheus Passie’

Michel Waisvisz  Het duel – 21 fotoos

Douwe Jan Bakker  Bericht van het Instituut van antidisciplinaire studies. Notities over taalbeelden

Cor Blok  Werken in een hiaat

Sybren Polet  Ander proza, een historiese schets II

Jacq Vogelaar  Windziekte