VOORSTEL, ARCHITECTUUR MET POËZIE TE VERBINDEN
 
Waarom niet geschreven op de mooie bouwsels
Die jullie bouwen, met het geweer over de schouder?
Ze zullen in steen gehouwen de namen dragen
Van de klassen die ze doen verrijzen
 
Vermeld ook de gebruiksaanwijzing, en dat gij u eraan houdt!
En dat die voor iedereen geldt, hak dat erin!
Dat jullie voor het eerst voor jullie zelf bouwen
Vermeldt het op het jullie overlevende steen!
 
En jullie dichters, die eindelijk een loflied
Zingen op die het verdiend hebben (onder ons gezegd
Ook zij de eersten die zoiets doen!)
 
Wanneer de steenhouwer jullie vraagt: welke woorden?
Geef hem dan alleen de beste te schrijven:
Ge ziet, het is moeilijk ze in het steen te drijven.
 
(1935)
 
 
 
 
 
OPSCHRIFT VOOR DE HOGE FLAT AAN DE WEBERWIESE
 
Toen wij echter besloten
Eindelijk op eigen kracht te vertrouwen
En een mooier leven op te bouwen
Heeft geen strijd en moeite ons nog verdroten.
 
(1952)
 
 
 
 
 
DRIE BIJSCHRIFTEN VOOR
SCHILDERIJEN OPDAT DE
SCHILDER ZE BETER KAN
VERKOPEN
 
Door de barre tijden
En door mijn trouw aan idealen
Begon ik met mijn kunst in het nauw te raken
En moet ik vragen niet alleen de belastinginner
Maar ook mij te betalen.
 
anno domini 1940
 
 
Opkijkend van mijn studie van de wereldgeschiedenis
Zie ik dat mijn melkrekeningen zijn opgelopen
En ik vraag u niet alleen kanonnen maar ook schilderijen te kopen
Houd liever meteen rekening met het Laatste Oordeel.
 
anno domini 1940
 
 
Dag en nacht, zonder uit te rusten
Ziet men u iets tegen de mensheid doen.
Maar wie is bereid iets voor de kunst
te geven, te beginnen voor dit schilderij?
 
anno domini 1940