Deze website geeft een overzicht van het tijdschrift Raster zoals dat van 1977 tot en met 2008 heeft bestaan en door De Bezige Bij werd uitgegeven. Naast digitale kopieën van de omslagen, de inhoudsopgaven en waar mogelijk de voorwoorden van de afleveringen, bevat de website ook essays, verhalen, proafragmenten, poëzie en andere teksten die in het tijdschrift verschenen zijn. De website wordt vanaf 25 oktober 2010 dagelijks aangevuld met minstens een  bijdrage.

Het tijdschrift Raster stond onder redactie van Hans W. Bakx, H.C. ten Berge, Bernlef, Nicolaas Matsier, Piet Meeuse, K. Michel, Pieter de Meijer, Kees Nieuwenhuijzen, Cyrille Offermans, Hans Tentije, Willem van Toorn, Jacq Vogelaar, Marjoleine de Vos. Het tijdschrift zelf bestaat niet meer, maar wat al die afleveringen Raster aan literair erfgoed hebben opgeleverd is nog altijd de moeite waard, zowel vanuit een historisch als een actueel perspectief. Vele belangrijke auteurs werden in Nederland via Raster geïntroduceerd, met teksten die nog altijd relevant zijn en die ook aanleiding geven tot actuele reflectie.

Onder de noemer Terras publiceren wij nieuwe teksten die reflecteren op teksten die in Raster werden gepubliceerd en op de ideeën, kwesties en thema’s die met die teksten aan de orde werden gesteld. Uit die reflectie ontstaan tenminste nieuwe teksten, maar ook gedachtenwisselingen over de bronteksten en afgeleide, nieuwe teksten.

De website is een initiatief van stichting iwosyg te Amsterdam en Erik Lindner.

De redactie van Terras bestaat uit Tommy van Avermaete, Herman van Bostelen (vormgeving), Anna Eble, Fyke Goorden, Renée van Marissing en Lisa Thunnissen.

Webmaster: Ehud Neuhaus

Voor technische vragen en meldingen: webmaster@tijdschriftraster.nl

Voor andere vragen en opmerkingen: redactie@tijdschriftraster.nl

 

De inhoud van deze site valt onder de bepalingen van de auteurswet. Het auteursrecht op de afzonderlijke teksten en het afzonderlijke beeldmateriaal berust bij de auteur(s) c.q. maker(s). Wie graag een tekst zou willen gebruiken of in enigerlei vorm publiceren kan contact opnemen met de redactie.

De bouw van deze website is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.