Gerrit Kouwenaar  Vier gedichten

Hans Tentije  Schemeringen

Marc Reugebrink  Vijf gedichten

Hans Faverey  Gedichten uit: Doorboord

Rutger Kopland  Drie gedichten

Bernlef  De utopie van het moment. Over de poëzie van Rutger Kopland

Hans Tentije  ‘Met een bek vol blaf’. Een nieuwe krisis in de nederlandse poëziekritiek?

Hans Tentije  In gesprek met vijf kritici

Rein Bloem  Alles in de wind, alles in de wind

Hans W. Bakx  Osvaldo en Amyntas

Jürgen Becker (vert. Jacq Vogelaar) De deur op zee – bezoek in ballingschap

Jacq Vogelaar  Naschrift bij De deur op zee van Jürgen Becker

Maurice Blanchot (vert. Jeanne Holierhoek) De Igitur-ervaring

Stéphane Mallarmé (vert. Jeanne Holierhoek & Han Evers) Igitur of de Waanzin van Elbehnon

Han Evers  Nawoord bij Igitur