Giogio Manganelli (vert. Wilfred Oranje) De literatuur als leugen

Dirk van Weelden  Spreken in tongen

Matthijs van Boxsel  Mooi weer, Wenen, en een rode neus

Matthijs van Boxsel  De bevrijding in de paradox

Bernlef  Het liegbeest

Graa Boomsma  De geest van lavendel

Wolfgang Hildesheimer (vert. Marion Offermans) 1956 – Een Pilzjaar

Frank Reijnders  Barokke onverschilligheid

Jacq Vogelaar  Bed en wereld. Kanttekeningen bij ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ van Milan Kundera

Cyrille Offermans  Een raadselspoor als postscriptum

Lars Gustafsson (vert. Bernlef) Acht verhalen

H.H. ter Balkt   Buiten bereik houden van kinderen (II)

Maria van Daalen  Alba

Marie Kessels  Zachte scharen

August Willemsen  Ferreira Gullar

Ferreira Gullar (vert. August Willemsen) Zes gedichten

Rein Bloem  Pierre Reverdy

Pierre Reverdy (vert. Rein Bloem) Tien gedichten

Artur Raven  Aansporing tot de reis