H.C. ten Berge  Vooraf

Cyrille Offermans  Ontkoppeling, vertraging: een gelaagde lezing van de nederlandse poëzie

Gerrit Kouwenaar  Wat voorgoed

Rutger Kopland  Gesprek

Rutger Kopland  Over poëzie

Remco Campert  Januari 1943

André Brink  De nieuwere Afrikaanse poëzie

Douglas Dunn (vert. Peter Nijmeijer)  Thuis: over de recente poëzie in Groot-Brittanië

Hans Tentije  Drie gedichten

Hans Tentije  Nog eenmaal

Wiel Kusters  Naturaleza Muerta

Wiel Kusters  Uit: notities over ‘ik’

Bernlef  Kleine portrettengalerij

Bernlef  Tussen min en is

Jean-Clarence Lambert  (vert. Everdien van der Loo) De burgeroorlog, het labyrint, de woestijn: de franse poëzie sinds 1968

Gunnar Harding (vert. Bernlef) Nieuwe Zweedse poëzie

Jacques Hamelink  Vijf gedichten

Jacques Hamelink  ‘Breakthrough’

H.H. ter Balkt  Vier wespenzangen

H.H. ter Balkt  Eerst was ik niets en dat ben ik nog

H.C. ten Berge  Een schijn van werkelijkheid

Gregor Laschen & Ton Naaijkens  ‘Die Ruhe im Lande ist oft stille Wut’: over westduitse poëzie sinds 1965

Theodore Enslin (vert. Jos Knipscheer)  Brief uit de Verenigde Staten

Hans Faverey  Sur place

Jan Kuijper  Hij giet de rijm op aarde gelijk zout

Martin Reints  Over het schrijfwerk

Lela Zečković (vert. Roel Schuyt) Tendensen in de kroatische poëzie

Julan Kornhauser (vert. T. Klynstra) In de richting van het realisme: de Nieuwe Golf in de poolse poëzie

Redaktie  Overzicht van eerder verschenen artikelen en essays over buitenlandse poëzie