Siet Zuyderland  Strandvondst

Gerrit Kouwenaar  Drie gedichten

Cyrille Offermans  Meertaligheid. Antisystematiek 2. Over recent Nederlandstalig proza

Jacq Vogelaar  Dagboek Oefeningen (2)

Gerrit Krol  Onze liefkozingen hebben een glijdend verloop

Gust Gils  Vijf verhalen

Bernlef  Sur place. De foto als embleem voor twee jaar Nederlandse poëzie

Hans Faverey  Het gebodene

H.C. ten Berge  Texaanse Elegieën

Willem Jan Otten  Drie gedichten

Willem van Toorn  Twee gedichten

Cees Nooteboom  Vier gedichten

Martin Reints  Drie gedichten

Wiel Kusters  Een kamer, ballade

Dick Raaijmakers  Twee: De waarnemer
index
slagorde
drie konstrukties
positie
twee soorten waarnemen
waarnemingsoperaties
Ie toestand
2e toestand
3e toestand
techniek als vrije val, bij wijze van naschrift