Redactie  Bij dit nummer

Michiel Hegener  Oude sporen in het terrein en op kaarten

T. van Deel  Carboon en keien

Hans van Rossum  En de rest denken we erbij

Rutger Kopland  Sporen

Georges Perec (vert. Piet Meeuse) Kleber Chrome

Anneke Brassinga  53 dagen

Willem van Toorn  Les très riches heures

K. Michel  Oud gesprek

Stanisław Lem (vert. Jacq Vogelaar) Boekbespreking

Dirk van Weelden  De levenslustige impasse

August Hans den Boef  Met de precisie van een wiskundig probleem?

Piet Meeuse  Sigaren uit eigen doos

Willem van Toorn  Leonardo Sciascia: ‘Ieder het zijne’

Jacq Vogelaar  In het spoor van Gadda

Miroslav Holub (vert. Jana Beranová) Beknopte beschouwing over kaarten

Alex Mol  Kleine hotelarcheologie

M.A. Wes  De gallische provincies: romanisering en christianisering

Rutger H. Cornets de Groot  Kubrick creator

Hans Tentije  Drie gedichten

Jan van der Vegt  De vrouw met de wassen neus

Michel Serres (vert. Jacq Vogelaar) Turner vertaalt Carnot

Johanneke van Slooten  De dansmeester laat een diepe indruk achter

Jacq Vogelaar  Een vlak gedeeld door vlakken

Patricia de Groot  Tweesporenbeleid

H.C. ten Berge  Over Mark Strand

Mark Strand (vert. H.C. ten Berge) Gedichten

H.C. ten Berge  Twee gedichten