In het verleden heeft Raster meermalen een overzicht gegeven van wat er in verschillende taalgebieden aan nieuwe poëzie verschijnt. In de eerste plaats ging het om de vertaling van belangrijke dichters die hier weinig of niet bekend waren. Daarnaast werd een poging gedaan om hun plaats in hun eigen literatuur nader aan te geven. Iets vergelijkbaars beoogt de redaktie in twee afleveringen van Raster voor het proza. Omdat overzichten van wat er in verschillende literaturen gaande is, algauw in de namen en titels omkomen, is er gekozen voor de presentatie van een auteur per taalgebied – in de hoop dat een proeve uit diens werk tevens in een glimp iets laat zien van de literatuur waarbinnen deze auteur schrijft. Met het oog daarop schreef elke vertaler een inleiding bij zijn vertaling. Van sommige auteurs verschijnt er binnen afzienbare tijd een eerste vertaling in boekvorm, wat de anderen betreft, is dat vooralsnog een wens.

In het vorige nummer waren dat schrijvers uit Tsjechië, Rusland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten.

In deze tweede aflevering zijn het schrijvers uit Kroatië, Algerije, Nigeria, Zwitserland, Argentinië en China.