Porta

 

is geboren in 1935 te Milaan, waar hij nog steeds woont. Behoorde tol de ‘Novissimi’ en tot de ‘Gruppo 63’. De gedichten geschreven van 1958 tot 1964 verschenen gebundeld in i rapporti (Milaan 1966), de gedichten geschreven van 1965 tot 1968 in Cara (Milaan 1969), Sindsdien verschenen nog de bundels Metropolis (Milaan 1971) en Week-end (Home 1974). De roman Partita verscheen in 1967 in Milaan het toneelstuk La presa di potere di Ivan lo Sciocco in 1974 in Turijn. Enkele gedichten uit i rapporti verschenen in nederlandse vertaling in ‘Raster’ V, 1 (lente 1971), pp. 74-75.

De gedichten die hier in vertaling zijn afgedrukt zijn in hun oorspronkelijke versie nog niet gepubliceerd. Porta stuurde ze in voor Poetry International 1976. Het gedicht Yiddish werd zelfs tijdens dit festival geschreven als hommage aan Abraham Sulzkever, aan wiens werk deze keer het jaarlijkse vertaal-project gewijd was.