Raster 1 / 1977

Edoardo Sanguineti, geboren in 1930 te Genua en thans hoogleraar in de italiaanse letterkunde aan de Universiteit van Genua. Behoorde tot de ‘Novissimi’ en tot de ‘Gruppo ’63’. Zijn verzamelde gedichten zijn uitgegeven onder de titel Catamerone 1951-1971 (Milaan 1974). Hij schreef twee romans: Capriccio italiano (Milaan 1963) en Il Giuoco dell’Oca (Milaan 1967). Voor Luciano Berio schreef hij de teksten voor Passaggio (1961-1962), Laborintus II (1965) en A-Ronne. Deze laatste ‘radiofonische documentaire’ werd gecomponeerd in opdracht van de KRO en voor het eerst uitgezonden via Hilversum 11 op 2 juli 1974. Op toneelgebied werkte Sanguineti samen met Luca Ronconi bij de toneelbewerking van de Orland furioso van Ariosto. Het toneel- en radiowerk tot 1968 van Sanguïneti is gebundeld in Teatro (Milaan 1969). Van zijn omvangrijke critische werk moet naast 3 boeken over Dante, een studie over Moravia en een bloemlezing van de italiaanse poëzie van de XXe eeuw, de bundel essays Ideologia e linguaggio (Milaan 1970) worden genoemd, waarin Sanguineti’s visie op de avant-garde het duidelijkst tot uiting komt. Werk van Sanguineti werd o.a. vertaald in het Frans, het Duits en het Engels. Vertalingen in het Nederlands van zijn gedichten verschenen in ‘Raster’ V, 1 (lente 1971) 58-61 1- VI, 2 (zomer 1972), 140-141 in welk nummer ook een interview met hem verscheen, (in gesprek met Edoard Sanguineti, 129-39) en VI, 4 (winter 1972-’73), 480-483

Op 7 oktober 1975 werd door ‘Babel’, de afdeling literaire uitzendingen van de KRO, een geheel aan Sanguineti gewijd programma uitgezonden. Het programma was samengesteld door Jan Starink in samenwerking met de schrijver zelf en met Pieter de Meijer. Op 14 oktober 1975 werd Protocolli (Protocollen) door ‘Babel’ uitgezonden. Bij gelegenheid van deze uitzendingen publiceerde ‘Babel’ een uitgebreide documentaire Edoardo Sanguineti waarin o.a. de vertaalde teksten van Traumdeutung en Protocolli zijn opgenomen.

De Storie naturali (Natuurlijke Historiën) bestaan uit 4 teksten die elk voldoende zouden zijn voor een avondvullende voorstelling, maar die door de schrijver worden aangeboden als materiaal voor een voorstelling. De vier episodes hebben o.a. gemeen dat ze zich afspelen op een toneel dat tijdens de gesprekken donkerder wordt, zodat een groot gedeelte zich steeds geheel in het donker afspeelt. Het hier gekozen fragment kor-ni uit het begin van de derde tekst. De vertaling is van Pieter de Meijer.

naar Edoardo Sanguineti (vertaling Pieter de Meijer): Natuurlijke Historiën (nr.3)