Aangezien de inhoud van dit nummer, doordat er aan één stuk door gepraat wordt, toch al met de titel in tegenspraak is, kan het verder geen kwaad dan ook maar zoveel mogelijk verschillende getuigen aan het woord te laten; stuk voor stuk omschrijven ze een facet van dat even eenvoudig ogende als ingewikkelde fenomeen, waarvoor sommige talen één woord hebben en het Nederlands twee begrippen kent, voor de handeling en het resultaat: zwijgen en stilte; volledigheid in dezen is uiteraard ver te zoeken. Tenzij een andere naam onder een stuk vermeld staat, zijn de vertalingen van Jacq Vogelaar.